Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Komvux som särskild utbildning på grundläggande- eller gymnasial nivå

Om särskild utbildning på grundläggande- eller gymnasial nivå

Den särskilda utbildningen för vuxna vänder sig till dig som är över 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Vem kan studera Komvux som särskild utbildning på grundläggande- eller gymnasial nivå?

  • Den fyllt 20 år (kan påbörja studier hösten det år du fyller 20)
  • Har inlärningssvårigheter eller förvärvad hjärnskada.

Kursutbud

Särskild utbildning för vuxna på grundläggande- och gymnasial nivå motsvarar kurser som läses i grundsärskolan och träningsskolan. Vi kan erbjuda närundervisning i historia, matematik, svenska som andraspråk och samhällskunskap. Du har även rätt att ansöka om att få studera på grundläggande nivå i annan kommun, där utbildningsutbudet i många fall är större.

Ansökan

Om du är intresserad av att börja studera är du välkommen att kontakta skolans studie- och yrkesvägledare. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se