Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Avgifter och regler

Allmän information

Ljusnarsbergs kommun erbjuder plats i förskola för barn från ett års ålder som är folkbokförda i kommunen. Ansökan till kommunal verksamhet bör göras senast fyra månader före önskat datum.

Vårdnadshavaren betalar en avgift oavsett om barnet har kommunal, fristående eller enskild verksamhet. Avgiften betalas per månad och i efterskott. Avgift betalas i procent av hushållets gemensamma avgiftsgrundande inkomst.

Ljusnarsbergs Kommun tillämpar maxtaxa. Inkomsttaket är indexreglerat. Från 1 januari 2019 höjs detta till 47 490 kr per månad.

Förskola länk till annan webbplats

För första barnet betalas 3,0 %, dock max 1 425 kr/månad.
För andra barnet betalas 2,0 %, dock max 950 kr/månad.
För tredje barnet betalas 1,0 %, dock max 475 kr/månad.
För fjärde och kommande barn utgår ingen avgift.

Det yngsta barnet räknas som det första.

Barn till föräldralediga

För första barnet betalas 1,5 %, dock max 712 kr/månad.
För andra barnet betalas 1,5 %, dock max 712 kr/månad.
För tredje barnet betalas 1,0 %, dock max 475 kr/månad.
För fjärde och kommande barn utgår ingen avgift.

Det yngsta barnet räknas som det första. Vistelsetiden är 15 timmar/vecka.

Förskolechefen bestämmer förläggningen av vistelsetiden.

Skolbarnsomsorg (fritidshem)

För första barnet betalas 2,0%, dock max 950 kr/månad.
För andra barnet betalas 1,0 %, dock max 475 kr/månad.
För tredje barnet betalas 1,0 %, dock max 475 kr/månad.
För fjärde och kommande barn utgår ingen avgift.

Barn till arbetssökande behåller sin plats på fritidshemmet men den får inte utnyttjas utom vid arbete. Vid arbete har arbetsökande rätt till heldagsomsorg upp till 5 dagar i månaden mot en avgift på 50 kr/dag.

Sammanlagda avgiften får inte överstiga avgiften för fritidshem och familjedaghem. Vid arbete mer än 5 dagar i månaden debiteras avgift enligt taxan för fritidshem och familjedaghem.

Allmän förskola för 3—5 åringar

525 timmar avgiftsfritt/år.

Allmän förskola erbjuds från höstterminen det år barnet fyller 3 år.

För föräldrar till 3-5 åringar som samtidigt har barnomsorg sker en reducering med 18,75 % av ordinarie taxa. Reduceringen av avgiften görs fr.o.m. september det år barnet fyller 3 år.

Förskolechefen förlägger vistelsetiden

Verksamheten följer skolans läsår med lov och studiedagar. Förskolechefen förlägger vistelsetiden

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00