Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Djur

Många av oss lever ihop med något husdjur eller är intresserade av de vilda djuren i vår natur. Det finns en del regler som styr hur vi ska handskas med våra husdjur och hur vi ska förhålla oss till de vilda djuren i vår omgivning. Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för vissa delar av tillsynen. Djur som far illa Länsstyrelsen i Örebro län ansvarar för tillsynen av hur djur behandlas. Om du har oro för att djur behandlas illa är det dem du kontaktar. Skadade vilda djur Kontakta polisen om du hittar ett skadat eller sjukt däggdjur eller fågel. Då kan du få hjälp med att bedöma vad som kan göras. Djur inom detaljplan Inom detaljplan krävs tillstånd för att hålla vissa djur. Dessa är: nötkreatur häst get får svin pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Ansök om hållande av vissa djur inom detaljplanelagt område För tillståndsansökan tas en avgift ut enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige. Inom detaljplan krävs tillstånd för hållande av orm I Hällefors, Lindesbergs och Nora kommuner krävs tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för att ha orm. Inom Ljusnarsbergs kommun krävs inte tillstånd för att ha orm. Tillstånd krävs för alla typer av ormar, även om de inte är giftiga. Bor du inte inom område med detaljplan krävs inget tillstånd. Ansök om hållande av vissa djur inom detaljplanelagt område För tillståndsansökan tas en avgift ut enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige. Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12 Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg