Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Oljeavskiljare

Om du har en verksamhet där oljeprodukter och avlopp finns kan du behöva en oljeavskiljare. En oljeavskiljare ska skydda avloppsnätet mot utsläpp av olja För att oljeavskiljaren ska fungera måste den ha tillräcklig kapacitet och skötas på rätt sätt. Den måste bland annat tömmas tillräckligt ofta. Regelbunden kontroll måste göras av slamlager och oljeskikt för att oljeavskiljaren inte ska bli för full innan tömning. Det är verksamhetsutövarens ansvar att kontrollera oljeavskiljarens funktion och genomföra underhåll. Kontrollen bör dokumenteras och du kan använda dig av blanketten "Journal för kontroll och tömning av oljeavskiljare" för det. Anmäla oljeavskiljare Att installera oljeavskiljare är anmälningspliktigt enligt både Miljöbalken och Plan- och bygglagen. Om du ska installera en oljeavskiljare så behöver du anmäla det till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Lagstiftning om installation av oljeavskiljare Enligt 13 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det en anmälan till den kommunala nämnden för att inrätta en annan avloppsanordning än en anordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till. Enligt Plan och byggförordning, 6 kap, 5 §, 5 p. krävs det en anmälan vid installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. När du anmäler till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen hanteras anmälan enligt båda lagstiftningarna. Relaterad information Journal för kontroll och tömning av oljeavskiljare Oljeavskiljare informationsblad Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet Plan och byggförordning Relaterade e-tjänster Anmäla oljeavskiljare Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. info@sb-bergslagen.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 711 80 Lindesberg Text

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg