Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll ska göras för är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Vad är OVK OVK är en kontroll av ett ventilationssystem som måste göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången och därefter med intervall beroende på byggnadstyp. Bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader Intervaller för kontroll av olika byggnadstyper 3 år - oavsett typ av ventilationssystem Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. 3 år - FT- eller FTX-ventilation Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. 6 år - S-, F- eller FX-ventilation Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. Endast installationsbesiktning En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk, ingen återkommande besiktning. Fastighetsägaren ansvarar för att reglerna följs. Det är alltid fastighetsägaren som ska se till att OVK utförs enligt de lagstadgade intervallerna. Funktionskontroll Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Besiktningsprotokollet ska skickas till Stadsarkitektkontoret. När ett protokoll inte är godkänt är det fastighetsägarens ansvar att göra åtgärder och en ny besiktning. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 Mejla servicecenter@sb-bergslagen.se Text

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg