Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Tobak

Om du vill sälja tobak behöver du söka tillstånd hos Miljöenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Tillstånd Tillstånd krävs för att få sälja tobak. För att din ansökan ska kunna godkännas krävs att du uppfyller lagens krav, bland annat att du inte har skulder hos Kronofogden, att du inte har anmärkningar hos Skatte­verket samt att du inte förekommer i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet. När du ansöker om tillstånd för försäljning av tobak kommer Miljöenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda om du är lämplig. Kraven på lämplighet gäller även för andra med ett betydande inflytande i verksamheten t.ex. ägare, finansiärer, chefer och andra ansvariga. Blankett för ansökan om tobakstillstånd Regler för försäljning av tobak på Folkhälsomyndighetens webbplats Egenkontroll När du ansöker som tillstånd ska du skicka med en kopia på verksam­hetens egenkontrollprogram. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning om vad ett egenkontrollprogram bör innehålla. Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Avgifter Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av din ansökan om tillstånd. För närvarande är avgiften 9 120 kronor för permanenta tillstånd och 4 560 kronor för tillfälliga tillstånd. Avgiften för ändring av tillstånd är 6 270 kronor. Avgifterna tas ut även om ansökan avslås. Miljöenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför tillsyn på alla försäljningsställen för tobak inom våra kommuner. För tillsynen betalar du en årlig avgift, som för närvarande är 5 940 kronor per år. För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift ut enligt timtaxa (1 140kr/timme). Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn.   Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12 Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg Text

Senast uppdaterad

Kontakt

0581-55 00 40 Länk till annan webbplats.

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg