Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Hygienlokaler

En hygienlokal är en lokal där allmänheten erbjuds hygienisk behandling. Exempel på behandlingar är solarium, kosmetiska ingrepp, tatuering, piercing, akupunktur eller fotvård,. Även bassängbad inom- och utomhus är anmälningspliktiga. Om du tänker starta hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta är du skyldig att anmäla verksamheten till Miljökontoret. Det kan vara verksamheter som: solarium kosmetiska ingrepp tatuering piercing akupunktur. Anmälningsplikten gäller även bassängbad och solarieverksamheter som vänder sig till allmänheten. Anmäla hygieniska verksamheter och solarier Anmälan om bassängbad Anmälan ska vara inlämnad senast sex veckor innan verksamheten startar. När anmälan kommit in tar Miljökontoret kontakt med dig för att titta på verksamheten och lokalen. Du får betala en avgift för handläggning av anmälan enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. Miljösanktionsavgift för utebliven anmälan Den som inte anmäler sin verksamhet innan lokalen har tagits i bruk kan få betala miljösanktionsavgift. Verksamheter som inte kräver anmälan Verksamheter som inte kräver anmälan är bland annat: frisersalonger massörer andra kroppsbehandlingar. Om du ska starta en hygienisk verksamhet som inte kräver anmälan bör du vara medveten om att Miljökontoret har ansvar för att göra tillsyn även där. Informera Miljökontoret om att du startar en verksamhet. Informationen behöver inte finnas i registret för att vi ska kunna göra tillsyn. Egenkontroll vid hygienlokaler Du som driver en hygienisk verksamhet eller ett solarium ska själv ha kontroll på verksamheten och kunna visa att lagstiftningen följs. Detta kallas för egenkontroll. Kravet på egenkontroll innebär att du regelbundet ska kontrollera din verksamhet och arbeta för att minska riskerna för att människors hälsa och miljön påverkas negativt. Vad ska ingå i egenkontrollen? Hur omfattande egenkontrollen behöver vara beror bland annat på vilken typ av verksamhet du har och vilka risker den innebär för dina kunder och miljön. I din egenkontroll bör du ha rutiner för: rengöring, daglig, veckovis och storrengöring personlig hygien samt kundhygien (rengöring, desinfektion, engångshandskar m.m.) sterilisering av instrument hälsodeklaration från kunder (känd blodsmitta, allergier m.m) vad som ska göras om blodvite uppstår hur olika typer av avfall ska hanteras och var det ska lämnas (exempel på olika typer av avfall: blodigt avfall, vassa föremål och vanligt ”hushållsavfall”) ventilation underhåll av lokaler textilrengöring kemikaliehantering eget vatten eget avlopp. För bassängbad och solarium finns det ytterligare krav på vad som ska ingå i egenkontrollen t.ex. badvattenkvalitet och kontroll av solarierör. Några enkla skriftliga rutiner där det framgår vad som ska dokumenteras kan vara tillräckligt. Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12 Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg Text

Egenkontroll vid hygienlokaler

Du som driver en hygienisk verksamhet eller ett solarium ska själv ha kontroll på verksamheten och kunna visa att lagstiftningen följs. Detta kallas för egenkontroll.

Kravet på egenkontroll innebär att du regelbundet ska kontrollera din verksamhet och arbeta för att minska riskerna för att människors hälsa och miljön påverkas negativt.

Vad ska ingå i egenkontrollen?

Hur omfattande egenkontrollen behöver vara beror bland annat på vilken typ av verksamhet du har och vilka risker den innebär för dina kunder och miljön.

I din egenkontroll bör du ha rutiner för

 • rengöring, daglig, veckovis och storrengöring
 • personlig hygien samt kundhygien (rengöring, desinfektion, engångshandskar m.m.)
 • sterilisering av instrument
 • hälsodeklaration från kunder (känd blodsmitta, allergier m.m)
 • vad som ska göras om blodvite uppstår
 • hur olika typer av avfall ska hanteras och var det ska lämnas (exempel på olika typer av avfall: blodigt avfall, vassa föremål och vanligt ”hushållsavfall”)
 • ventilation
 • underhåll av lokaler
 • textilrengöring
 • kemikaliehantering
 • eget vatten
 • eget avlopp.

För bassängbad och solarium finns det ytterligare krav på vad som ska ingå i egenkontrollen t.ex. badvattenkvalitet och kontroll av solarierör.

Några enkla skriftliga rutiner där det framgår vad som ska dokumenteras kan vara tillräckligt.

Senast uppdaterad

Kontakt

0581-55 00 40 Länk till annan webbplats.

Telefontider

 • Vardagar 10-12 och 13-15.
 • Dag före helgdag 10-12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

 • Vardagar 10-12 och 13-15.
 • Dag före helgdag 10-12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg