Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Frånvaroanmälan

Allmän information

Vi vill gärna att du sjukanmäler ditt barn så tidigt som möjligt på dagen. Det blir då lättare för oss att planera verksamheten.

Tänk på att inte lämna ditt barn för tidigt i förskola eller skola efter att det varit sjukt.

Förskolan Åstugan

Sjukanmälan kan göras via sms eller till respektive avdelnings telefon.

Kom ihåg att friskanmäla barnet då det är friskt via telefon eller sms.

Sjukanmälan via sms görs till
070-332 12 26

Kyrkbacksskolan

Du som har barn i skola anmäler frånvaro i appen IST Home Skola.

Mer inforamtion.

Anmäld och oanmäld frånvaro

  • Kyrkbacksskolan beviljar inga ledigheter för berörda årskurser under perioden för nationella prov.
  • Både oanmäld och anmäld frånvaro betraktas vid givna brytpunkter som möjlig problematisk frånvaro.
  • Närvaroteam och Elevhälsoteam kopplas in tidigt vid all typ av frånvaro.
  • Frånvaro under icke godkänd ledighet föranleder alltid anmälan till socialtjänsten.

Information om frånvaroregistrering - Kyrkbacksskolan

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg