Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Skoldatatek

Skolan och förskolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Därför är det viktigt att det i den specialpedagogiska verksamheten finns möjlighet att med hjälp av IKT hjälpa alla barn och elever till att nå uppsatta mål.

Skoldatateket vänder sig till barn och elever i behov av särskilt stöd och syftar till att ge pedagoger tillgång till användbara lärverktyg och arbetssätt. På så sätt möjliggörs en individuell och tidsenlig utbildning

Skoldatateket kombinerar specialpedagogik och alternativa, IKT-baserade lärverktyg.

Alternativa lärverktyg ger barn och elever ökade möjligheter i sitt lärande och i sin utveckling. Skoldatateket erbjuder utbildning och handledning.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg